Rezultati i komentari

naših učenika

Državno takmičenje 2019/2020

1. Maša Djurić, treći razred, prva nagrada i maksimalnih 100 poena
2. Nikola Savić, četvrti razred, druga nagrada
3. Miloš Savić, sedmi razred, druga nagrada
4. Marko Rašković, prvi razred, A kategorija, pohvala
Maša Djurić add

star star star star star

Marija Novaković add

star star star star star

Državno takmičenje 2018/2019

1. Anja Petrović, drugi razred, prva nagrada (99 poena)
2. Maša Djurić, drugi razred, prva nagrada
3. Marija Novaković, prvi razred, prva nagrada
4. Miloš Savić, šesti razred, prva nagrada
5. Nikola Savić, treći razred, druga nagrada
6. David Milinković, treći razred, druga nagrada

Državno takmičenje 2017/2018

1. Nikola Savić, drugi razred, druga nagrada
2. Anja Petrović, prvi razred, treća nagrada
3. Maša Djurić, prvi razred, pohvala
Anja Petrović add

star star star star star